Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

  12/04/2016

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi:   Quý vị Cổ đông Công ty CP Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt May

     Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

•  Thời gian:  8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016

•  Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP SX-XNK Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam -  Mai Động - Q. Hoàng Mai - Hà Nội.

•  Nội dung Đại hội:

1/ Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện KH SXKD năm 2015 và KH SXKD năm 2016

2/ Báo cáo tài chính năm 2015

3/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

4/ Các vấn đề xin ý kiến Đại hội cổ đông:

         - Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016

         - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

    Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức điện thoại, gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 21/04/2016 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may

Số 20 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q.Hoàng Mai - Hà Nội.

Điện thoại: 04.36335517          Fax: 04.38624620

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
          - Thư mời họp
          - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
          - Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

*/ File đính kèm các tài liệu liên quan đến Đại hội:

       Thư mời

       Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện KH SXKD năm 2015 và KH SXKD năm 2016
       Giấy Ủy Quyền

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may năm 2016.

     Trân trọng.

                                                                       Hà Nội, ngày 11  tháng 04 năm 2016
                                                                              T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    
                                                                                         CHỦ TỊCH                    

 

 

                                                                                         Phan Việt Hảo

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả