Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Công bố thông tin về ngày giao dịch cuối cùng chốt DS cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ

  27/08/2020

Công bố thông tin về ngày giao dịch cuối cùng chốt DS cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ:

https://drive.google.com/file/d/1Tkw09yNu62yE-Q4OWqqHU9WFuMnAn_6B/view?usp=sharing

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả